top of page

תל אביב // דירה לבחור  //
Total Design

LiorL-18.1.22-12 copy
LiorL-18.1.22-1 copy
LiorL-18.1.22-16 copy
LiorL-18.1.22-13 copy
LiorL-18.1.22-9 copy
LiorL-18.1.22-14 copy
LiorL-18.1.22-7 copy
LiorL-18.1.22-50 copy
LiorL-18.1.22-4 copy
LiorL-18.1.22-3 copy
LiorL-18.1.22-10 copy
LiorL-18.1.22-19 copy
LiorL-18.1.22-28 copy
LiorL-18.1.22-22 copy
LiorL-18.1.22-24 copy
LiorL-18.1.22-26 copy
LiorL-18.1.22-27 copy
LiorL-18.1.22-21 copy
LiorL-18.1.22-20 copy
LiorL-18.1.22-18 copy
LiorL-18.1.22-11 copy
LiorL-18.1.22-49 copy
LiorL-18.1.22-46 copy
LiorL-18.1.22-45 copy
LiorL-18.1.22-44 copy
LiorL-18.1.22-42 copy
LiorL-18.1.22-41 copy
LiorL-18.1.22-43 copy
LiorL-18.1.22-36 copy
LiorL-18.1.22-37 copy
LiorL-18.1.22-38 copy
LiorL-18.1.22-40 copy
LiorL-18.1.22-39 copy
LiorL-18.1.22-34 copy
LiorL-18.1.22-33 copy
LiorL-18.1.22-31 copy
LiorL-18.1.22-30 copy
LiorL-18.1.22-32 copy
LiorL-18.1.22-29 copy
LiorL-18.1.22-23 copy
LiorL-18.1.22-25 copy
LiorL-18.1.22-15 copy
LiorL-18.1.22-8 copy
LiorL-18.1.22-6 copy

   

דירה ישנה מאוד שעברה שיפוץ מהיסוד.

מה?

שיפוץ קומפלט וניהול הפרוייקט. החל משלב התכנון, דרך בחירת גמרים, תכנון תשתיות, ניהול הביצוע, תכנון ועיצוב פרטי נגרות מיוחדים והלבשה סופית. 

מה נעשה? 

שבירת כל הקירות בבית-  פירוק קומפלט של חדר הרחצה והמטבח. בניית הדירה על פי חלוקה חדשה והלבשתה בהתאם לתכנון החדש.

משך התהליך:

7 חודשים- 3 חודשי תכנון ורכישות ו4 חודשי ביצוע.

צילום: שירן כרמל

bottom of page