top of page


שתי הקדשות שנכתבו לי על ידי אותם לקוחות, אשר אני מלווה בשני פרוייקטים שונים.


"ליאור לסנר הינה מעצבת פנים יוצאת דופן במקצועיותה, בהשקעה הרבה, רצינות התמדה ואחריות שהיא נטולת על עצמה. תוך מחויבות טוטאלית ללקוח ויחד עם זאת נעימת הליכות. אנחנו נחמה ודוד ניר ממליצים עליה ומברכים על כך שזכינו לעבוד איתה על הפרוייקטים שלנו" נחמה ודוד ניר.

bottom of page