top of page

הבחירה בליאור היתה הדבר הכי טוב שעשינו בבחירות לדירה.

שנתיים אחרי ואנחנו עדיין מרגישים את העבודה הטובה שעשתה בתכנון נכון וניצול המקום בבית.

מעבר לכך שהיא מקצועית ונעימה.

דותן צוקרמן שטרן

bottom of page