top of page

רחובות // פנטהאוז  //
Total Design

Rehovot (3 of 72)
Rehovot (5 of 72)
Rehovot (6 of 72)
Rehovot (1 of 72)
Rehovot (20 of 72)
Rehovot (2 of 72)
Rehovot (11 of 72)
Rehovot (12 of 72)
Rehovot (22 of 72)
Rehovot (13 of 72)
Rehovot (7 of 72)
Rehovot (10 of 72)
Rehovot (9 of 72)
Rehovot (8 of 72)
Rehovot (16 of 72)
Rehovot (15 of 72)
Rehovot (23 of 72)
Rehovot (25 of 72)
Rehovot (27 of 72)
Rehovot (29 of 72)
Rehovot (30 of 72)
Rehovot (34 of 72)
Rehovot (36 of 72)
Rehovot (35 of 72)
Rehovot (39 of 72)
Rehovot (43 of 72)
Rehovot (44 of 72)
Rehovot (45 of 72)
Rehovot (46 of 72)
Rehovot (49 of 72)
Rehovot (57 of 72)
Rehovot (56 of 72)
Rehovot (58 of 72)
Rehovot (51 of 72)
Rehovot (50 of 72)
Rehovot (54 of 72)
Rehovot (61 of 72)
Rehovot (62 of 72)
Rehovot (66 of 72)
Rehovot (67 of 72)
Rehovot (69 of 72)
Rehovot (68 of 72)
Rehovot (70 of 72)
Rehovot (72 of 72)
Rehovot (71 of 72)

   

פנטהאוז חדש שנקנה "על הנייר" טרום בניית הבניין.

 

עבור משפחה -הורים ושני ילדים קטנים.

הליוווי ערך שלוש שנים וכלל את התכנון המלא של הפנטהאוז על פי דרישות המשפחה.

התחלנו המסע בהכרות אשר עזרה לי לתכנן את חלוקת הפנטהאוז והפונקציות השונות. על פי תכנית זאת תכננתי את כל התשתיות של הדירה. אלו הוגשו לקבלן לביצוע. 

כמו כן נעשה ליווי מלא לבחירת גמרים וספקים ותדרוכים בשטח של המבצעים.

לאחר קבלת המפתח המשכנו בתהליך: תכננתי פרטי נגרות רבים על פי צרכי הלקוח והליי אוט הראשוני. כמובן קינחנו בהלבשה מלאה שכללה טפטים, ריהוט, טקסטיל ועוד.

צילום: הילה עידו 

bottom of page