top of page

גבעתיים  // דירה לזוג +ארבע ילדים //
Total Design

mix (27 of 81)
mix (29 of 81)
mix (30 of 81)
mix (28 of 81)
mix (26 of 81)
mix (32 of 81)
mix (33 of 81)
mix (36 of 81)
mix (37 of 81)
mix (34 of 81)
mix (39 of 81)
mix (38 of 81)
mix (51 of 81)
mix (52 of 81)
mix (41 of 81)
mix (42 of 81)
mix (45 of 81)
mix (43 of 81)
mix (44 of 81)
mix (46 of 81)
mix (48 of 81)
mix (50 of 81)
mix (55 of 81)

עברה תמ"א והתרחבה.

 

מדירת קבלן, סטנדרטית ביותר לבית פונקציונאלי, מזמין ומפנק. 

 

מה?  בקצרה !

דירה של לקוחות עברה תמ"א, במקביל הילדים שגדלו דרשו כל אחד חדר משלו.

הדירה היתה דירת 5 חדרים. המטרה - הפיכת הדירה לדירת 6 חדרים תוך השארת מטבח וסלון שניתן לשהות בהם בהנאה בהרכב מלא, המון ארונות לציוד ובמקביל מרחב מחייה.

הליווי התבצע מקצה לקצה- משלב העמדת החלל, דרך תכנון תשתיות, בחירת גמרים, ליווי בשטח, הלבשה ותכנון ריהוט בעיצוב אישי. 


צילום: הילה עידו

bottom of page